Banner jubileuszu

O wydziale

Rys historyczny

 • 1919

  Powołanie przez Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej w Krakowie

 • 1922

  Postulat prof. Jan Krauze do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzenia osobnego wydziału mechanicznego

 • 1923

  Kamień węgielny pod budowę gmachu głównego AG przy al. Mickiewicza.

 • 1946

  Wydział Elektromechaniczny (pierwszy Dziekan prof. Jan Krauze)

 • 1952

  Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa (prof. Kazimierz Szawłowski)

 • 1957

  Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych (prof. Stanisław Markowski)

 • 1969

  Instytut Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki

  Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki

  Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn

 • 1974

  Instytut Mechaniki i Wibroakustyki

 • 1992

  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (prof. Andrzej Skorupa)

  Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska

  Katedra Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów

  Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

  Katedra Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn

  Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn

  Katedra Mechaniki, Teorii Maszyn i Podstaw Automatyki

  Katedra Transportu Linowego

  Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych

  Zakład Automatyzacji Procesów

Obecnie

Na Wydziale jest zatrudnionych ponad 300 pracowników oraz kształci się ponad 3500 studentów na pięciu kierunkach: mechanika i budowa maszyn (MiBM), automatyka przemysłowa i robotyka (APiR), inżynieria mechatroniczna (IM), inżynieria akustyczna (IA) oraz inżynieria mechaniczna i materiałowa (IMiM). Studia na kierunku IM są także realizowane w języku angielskim.

Wydział jest uprawniony do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: mechanika, automatyka i robotyka oraz budowa i eksploatacja maszyn.

Wysoka jakość działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej prowadzonej na Wydziale została dotychczas wielokrotnie potwierdzona. Aktualnie Wydział posiada kategorię A w klasyfikacji MNiSW. W 2017 roku Wydział pomyślnie przeszedł proces akredytacji ABET potwierdzając tym samym wysoką jakość prowadzonego procesu dydaktycznego. Ponadto wysoką jakość prowadzonej działalności dydaktycznej potwierdzają bardzo wysokie miejsca w rankingach. Kierunki studiów AiR, MiBM oraz IM prowadzone na Wydziale zostały uznane za najlepsze w Polsce zajmując w rankingu kierunków inżynierskich PERSPEKTYWY 2018 pierwsze miejsca w swoich grupach.

W kompleksowej ocenie działalności naukowej, badawczo rozwojowej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki uzyskał kategorię A+. W wyniku oceny jednostki mogły uzyskać kategorie A, B lub C. Kategorię A+ uzyskały jednostki wyróżnione przez MNiSW.

Katedry na wydziale

Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu Katedra Systemów Wytwarzania Katedra Automatyzacji Procesów Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Katedra Robotyki i Mechatroniki Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn

Komitety

Honorowy

 • prof. Józef Giergiel
 • prof. Andrzej Skorupa
 • prof. Janusz Kowal
 • prof. Wojciech Batko
 • prof. Antoni Kalukiewicz

Naukowy

 • dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
 • dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, prof. AGH
 • dr hab. inż. Waldemar Rączka, prof. AGH
 • dr inż. Krzysztof Zagórski
 • dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, prof. AGH
 • dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH
 • dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, prof. AGH
 • dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH
 • dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH
 • dr hab. inż. Marian Banaś, prof. AGH
 • dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH
 • dr hab. inż. Andrzej Klepka, prof. AGH
 • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz

Organizacyjny

 • dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH
 • dr hab. inż. Michał Mańka, prof. AGH - przewodniczący
 • dr hab. inż. Jacek Feliks, prof. AGH
 • dr hab. inż. Jarek Smoczek, prof. AGH
 • dr inż. Agata Nawrocka
 • dr inż. Krzysztof Szczotka
 • dr hab inż. Robert Barański
 • dr inż. Sławomir Badura
 • dr inż. Piotr Kurowski
 • mgr inż Tomasz Bednarczyk

Program jubileuszu

W ramach jubileuszu organizowane są konferencje:

 • 41. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych
 • Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Dzień I – 26 maja 2022 r. (czwartek)

 • 13:00 – 14:00

  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników 41 KDWMPUT

  pawilon B2 sala 21
 • 14:00 – 15:00

  Obiad

  sala Lustrzana Fundacja Krakus – Hotel POLONEZ dla uczestników 41 KDWMPUT
 • 15:30 – 16:00

  Otwarcie konferencji 41 KDWMPUT

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
  W ramach spotkania głos zabiorą:
  • JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
  • Przewodniczący Kolegium DWM PUT prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
  • Honorowy Przewodniczący Kolegium DWM PUT prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
  • Dziekan WIMiR dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
 • 16:00 – 16:45

  Wystąpienia zaproszonych gości

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
  W ramach spotkania głos zabiorą:
  • Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk
  • Przewodniczący Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
  • Prezes Zarządu PTDT dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH
 • 16:45 – 17:00

  Przerwa kawowa

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
 • 17:00

  Rozpoczęcie Konferencji Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
 • 17:00 – 18:30

  Prezentacja wybranych osiągnięć Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
 • 18:00

  Zakończenie obrad konferencji

Dzień II – 27 maja 2022 r. (piątek)

 • 9:00 – 10:00

  Msza święta

  Kolegiata św. Anny
 • 11:00 – 12:30

  Uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziału z udziałem Kolegium Rektorskiego i przedstawicieli Senatu AGH – Jubileusz 70-lecia

  Aula AGH paw. A-0
  W planie:
  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie powitalne Dziekana dr hab. inż. Krzysztofa Mendroka, Prof AGH
  • Przemówienie J.M. Rektora AGH prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa
  • Historia Wydziału - prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
  • Wspomnienia Dziekanów
  • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla pracowników Wydziału - dr hab. inż. Marcin Kot, Prof AGH
  • Wręczenie dyplomów za najlepsze prace Inżynierskie i Magisterskie - dr hab. inż. Waldemar Rączka, Prof AGH
  • Wręczenie wyróżnień w Sesji Studenckich Kół Naukowych - dr inż. Krzysztof Zagórski
  • Wystąpienia Gości
  • Odczytanie listów gratulacyjnych - dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, Prof AGH
  • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
 • 13:30 – 14:30

  Lunch

  sala Lustrzana Fundacja Krakus – Hotel POLONEZ - Zarejestrowani uczestnicy Konferencji
 • 15:00– 16:30

  Prezentacja wybranych osiągnięć firm współpracujących z wydziałem

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
 • 15:15 – 16:30

  Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

 • 18:30

  Bankiet (bal)

  Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva, ul Wawrzyńca 12 Kraków

Sponsorzy

Pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim naszym sponsorom.

Platynowi sponsorzy

Złoci sponsorzy

Srebrni sponsorzy

KONTAKT

Komitet Organizacyjny

e-mail: wimir70@agh.edu.pl

www: wimir70lat.agh.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Michał Mańka, prof. AGH

tel.: 12 617 56 84

e-mail: mmanka@agh.edu.pl

Opiekun strony www jubileuszu

dr inż. Piotr Kurowski

tel.: 12 617 56 84

e-mail: kurowski@agh.edu.pl