41. Konferencja Dziekanów
Wydziałów Mechanicznych
Polskich Uczelni Technicznych

26-27 maja 2022 w Krakowie

Program konferencji

Dzień I – 26 maja 2022 r. (czwartek)

 • 13:00 – 13:45

  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników konferencji

  pawilon B2 sala 21
 • 13:45 – 14:45

  Obiad

  sala Lustrzana Fundacja Krakus – Hotel POLONEZ
 • 15:00 – 15:30

  Otwarcie konferencji

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
  W ramach spotkania głos zabiorą:
  • JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
  • Dziekan WIMiR dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH
  • Przewodniczący Kolegium DWM PUT prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
  • Honorowy Przewodniczący Kolegium DWM PUT prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
 • 15:30 – 16:45

  Obrady konferencji

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
  W planie:
  • Głosowanie nad przyjęciem w skład KD WM PUT Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk
  • Przewodniczący Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
  • Prezes Zarządu PTDT dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH
 • 16:45 – 17:00

  Przerwa kawowa

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
 • 17:00 – 18:30

  Obrady konferencji

  pawilon B-2 Centrum Konferencyjne
  W ramach obrad planowane są:
  • Prezentacja „Ocena parametryczna - odejście od punktozy czy jej wzmocnienie" - prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
  • Prezentacja wybranych osiągnięć Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • 18:30

  Zakończenie obrad pierwszego dnia konferencji

 • 19:00 - 22:00

  Uroczysta Kolacja

  sala Lustrzana Fundacja Krakus – Hotel POLONEZ

Dzień II – 27 maja 2022 r. (piątek)

 • 7:00 – 9:00

  Śniadanie w hotelu

 • 9:00 – 10:00

  Msza święta

  Kolegiata św. Anny
 • 11:00 – 12:30

  Uroczyste posiedzenie Kolegium Wydziału z udziałem Kolegium Rektorskiego i przedstawicieli Senatu AGH – Jubileusz 70-lecia

  Aula AGH paw. A-0
  W planie:
  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie powitalne Dziekana dr hab. inż. Krzysztofa Mendroka, Prof AGH
  • Przemówienie J.M. Rektora AGH prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa
  • Historia Wydziału - prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
  • Wspomnienia Dziekanów
  • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla pracowników Wydziału - dr hab. inż. Marcin Kot, Prof AGH
  • Wręczenie dyplomów za najlepsze prace Inżynierskie i Magisterskie - dr hab. inż. Waldemar Rączka, Prof AGH
  • Wręczenie wyróżnień w Sesji Studenckich Kół Naukowych - dr inż. Krzysztof Zagórski
  • Wystąpienia Gości
  • Odczytanie listów gratulacyjnych - dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, Prof AGH
  • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
 • 13:00 – 13:15

  Podsumowanie Konferencji Dziekanów WM PUT

  aula AGH paw. A-0
 • 13:30 – 14:30

  Lunch

  sala Lustrzana Fundacja Krakus – Hotel POLONEZ
 • 15:00 – 16:30

  Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

 • 18:30 - 04:00

  Bankiet (bal)

  Restauracja Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva, ul Wawrzyńca 12 Kraków

KONTAKT

Komitet Organizacyjny

e-mail: wimir70@agh.edu.pl

www: wimir70lat.agh.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Michał Mańka, prof. AGH

tel.: 12 617 56 84

e-mail: mmanka@agh.edu.pl

V-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH

e-mail: kotmarc@agh.edu.pl